489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

NAUJIENOS IR AKTUALIJOS


___________________________________________________________________________________________


Informuojame, kad keičiasi bendrijos darbuotojų darbo ir butų savininkų priėmimo grafikas. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, ilginamas darbo ir priėmimo laikas dienos metu. Darbuotojų darbo ir butų savininkų priėmimas bus vykdomas kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 14 valandos.

Primename, kad, atsižvelgiant  į šalyje paskelbtą ekstremaliąją situaciją, bendrija butų savininkų ir kitų interesantų priėmimą bei konsultavimą jiems aktualiais klausimais,  taip pat įvairių skundų, prašymų, paklausimų priėmimą vykdo tik nuotoliniu būdu, t.y., el. paštu 489bendrija@gmail.com ir bendrijos dispečerių telefonų numeriais

 (85) 247 0247 ir 8 675 13516.

______________________________________________________________________________________________________________


Išsami informacija apie pandemiją bei ekstremaliąją situaciją skelbiama ir pastoviai atnaujinama tinklalapyje:

https://koronastop.lrv.lt

______________________________________________________________________________________________________________


Dėl susirinkimo

2019 m. gruodžio 5 d. įvyko bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas. Nuoroda į susirinkimo protokolą pridedama.


_________________________________________________________________________________________

Gerbiami mūsų bendrijos butų savininkai,

Pastaruoju metu bendrija gauna gyventojų pranešimų, jog į pašto dėžutes mėtomi lapeliai su mūsų bendrijai priešiška agitacija. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad didžioji dalis agitaciniuose lapeliuose esančios informacijos neatitinka tikrovės. Deja, visam pasauly dabar plinta mada, vadinama "netikromis naujienomis", tad nieko keisto, kad ta mada neaplenkė ir mūsų bendrijos.

Plinta visokie raginimai. Pavyzdžiui, kai kurie agitatoriai ragina nerinkti laiptinės įgaliotinio, o namą atskirti nuo bendrijos ir įsteigti atskirą vieno namo bendriją. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad jų siekiai labai kilnūs - ir mokesčius mažinti, ir namo priežiūrą gerinti.

Tačiau agitatoriai nutyli, kad tik didelė bendrija gali pati prižiūrėti savo namus, o mažos bendrijos priverstos tam samdyti verslo įmones, kurios ir diktuoja savo sąlygas. Paprastai iš pradžių jos pasiūlo mažesnes kainas, o vėliau jas kelia. Ir tai natūralu - nes bendrijos yra pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, o verslo įmonių tikslas yra pelnas. Todėl vieno namo bendrijos neretai užsidaro, o jų vietą užima administruojančios įmonės (administratoriai).

Ne paslaptis, kad tiek paslaugas teikiančios įmonės, tiek administratoriai,  yra suinteresuoti suskaldyti didesnes bendrijas ir taip plėsti savo paslaugų teikimo rinką arba perimti namų administravimą. Tad kas galėtų paneigti, jog už raginimo skaldyti mūsų bendriją nestovi suinteresuotos verslo grupės, kurioms rūpi ne Jūsų interesai, o savo pelnas. Juk visiems žinomas posakis - skaldyk ir valdyk.

Suprantama, kad ir mūsų bendrijoj, kaip ir kitose bendrijose, yra ir problemų, ir neišspręstų klausimų, tad nepasiduokime provokacijoms ir spręskime problemas visi kartu. 

 Pagarbiai                                                      Bendrijos pirmininkas 

__________________________________________________________________________________________

Dėl susirinkimo

2019 m. gegužės 2 d. 19 valandą šauktas pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo. 

__________________________________________________________________________________________

Dėl susirinkimo

2019 m. gegužės 2 d. 19 valandą Žemynos progimnazijos aktų salėje adresu Žemynos g. 14, Vilnius, šaukiamas pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas, kuriame galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

__________________________________________________________________________________________

Dėl susirinkimo

2019 m. balandžio 18 d. 18 valandą  šauktas visuotinis bendrijos narių susirinkimas neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo.