489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

NAUJIENOS IR AKTUALIJOS


___________________________________________________________________________________________


INFORMACIJA DĖL BENDRIJOS DARBO TVARKOS KARANTINO LAIKOTARPIU

Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu dėl karantino paskelbimo, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos rekomendacijomis, susijusiomis su koronaviruso plitimo užkardymu,karantino laikotarpiui bendrijoje nustatyta tokia darbo tvarka:

1.    karantino metu bendrijos veikla nenutrūksta;

2.    bendrijos administracija, taip pat specialistai, kurie pagal darbo pobūdį gali dirbti nuotoliniu būdu, karantino metu dirba nuotoliniu būdu;

3. butų savininkų priėmimas bendrijos kontoroje karantino laikotarpiu nevykdomas; bendrijos administracijos ir specialistų bendravimas su butų savininkais karantino laikotarpiu vyksta nuotoliniu būdu - telefonais ir/ar elektroniniu paštu.

Bendrijos elektroninis paštas: 489bendrija@gmail.com

Bendrijos darbuotojams galima skambinti visomis darbo dienomis 9-12 valandomis, o antradieniais ir ketvirtadieniais - taip pat ir 19-21 valandomis šiais tel. numeriais:

§ bendrijos pirmininkas: 8698 29954

§ statinių priežiūros inžinierė: 8 612 95937

§ buhalterija: 8 61122823

§ dispečeris: 8675 13516

Inžinerinių tinklų avarijos atvejais: UAB "GRINDA", visą parą, tel. 1355

Liftų avarijų atvejais: UAB "KONE", visą parą, tel. 8524 29796, 8687 90444

 

Pagarbiai                                                                     Bendrijos pirmininkas 

______________________________________________________________________________________________________________


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2020-03-Nr. A51-

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO ESANT
NEPALANKIAI KORONAVIRUSO (COVID-19) SITUACIJAI

Primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į nepalankią epideminę
COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją, 2020-03-14 priėmė nutarimą Nr. 207 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, kuriuo ribojami asmenų susibūrimai, judėjimas.

Siekdami užtikrinti aukščiau nurodytu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytą
režimą, prašome iki karantino pabaigos atidėti organizuojamus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus bei esant galimybei nevykdyti darbų uždarose patalpose, išskyrus būtinus avarijų likvidavimo ar jų lokalizavimo darbus.

Taip pat siekiant apsaugoti asmenis nuo pavojingo būriavimuisi vienoje vietoje lankantis
Lietuvos pašto skyriuose (kai balsuojama paštu) ar einant iki įrengtų balsadėžių, prašome iki
karantino pabaigos sustabdyti ar nutraukti pradėtas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų
savininkų balsavimo raštu procedūras.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Adomas Bužinskas

______________________________________________________________________________________________________________


Dėl susirinkimo

2019 m. gruodžio 5 d. įvyko bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas. Nuoroda į susirinkimo protokolą pridedama.


_________________________________________________________________________________________

Gerbiami mūsų bendrijos butų savininkai,

Pastaruoju metu bendrija gauna gyventojų pranešimų, jog į pašto dėžutes mėtomi lapeliai su mūsų bendrijai priešiška agitacija. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad didžioji dalis agitaciniuose lapeliuose esančios informacijos neatitinka tikrovės. Deja, visam pasauly dabar plinta mada, vadinama "netikromis naujienomis", tad nieko keisto, kad ta mada neaplenkė ir mūsų bendrijos.

Plinta visokie raginimai. Pavyzdžiui, kai kurie agitatoriai ragina nerinkti laiptinės įgaliotinio, o namą atskirti nuo bendrijos ir įsteigti atskirą vieno namo bendriją. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad jų siekiai labai kilnūs - ir mokesčius mažinti, ir namo priežiūrą gerinti.

Tačiau agitatoriai nutyli, kad tik didelė bendrija gali pati prižiūrėti savo namus, o mažos bendrijos priverstos tam samdyti verslo įmones, kurios ir diktuoja savo sąlygas. Paprastai iš pradžių jos pasiūlo mažesnes kainas, o vėliau jas kelia. Ir tai natūralu - nes bendrijos yra pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, o verslo įmonių tikslas yra pelnas. Todėl vieno namo bendrijos neretai užsidaro, o jų vietą užima administruojančios įmonės (administratoriai).

Ne paslaptis, kad tiek paslaugas teikiančios įmonės, tiek administratoriai,  yra suinteresuoti suskaldyti didesnes bendrijas ir taip plėsti savo paslaugų teikimo rinką arba perimti namų administravimą. Tad kas galėtų paneigti, jog už raginimo skaldyti mūsų bendriją nestovi suinteresuotos verslo grupės, kurioms rūpi ne Jūsų interesai, o savo pelnas. Juk visiems žinomas posakis - skaldyk ir valdyk.

Suprantama, kad ir mūsų bendrijoj, kaip ir kitose bendrijose, yra ir problemų, ir neišspręstų klausimų, tad nepasiduokime provokacijoms ir spręskime problemas visi kartu. 

 Pagarbiai                                                      Bendrijos pirmininkas 

__________________________________________________________________________________________

Dėl susirinkimo

2019 m. gegužės 2 d. 19 valandą šauktas pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo. 

__________________________________________________________________________________________

Dėl susirinkimo

2019 m. gegužės 2 d. 19 valandą Žemynos progimnazijos aktų salėje adresu Žemynos g. 14, Vilnius, šaukiamas pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas, kuriame galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

__________________________________________________________________________________________

Dėl susirinkimo

2019 m. balandžio 18 d. 18 valandą  šauktas visuotinis bendrijos narių susirinkimas neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo.