489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

BENDRIJOS SKELBIMAI


Pranešimas apie rengiamą bendrijos narių balsavimą raštu

1. Balsavimo organizatorius, adresas korespondencijai siųsti, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas: 489-oji DNSB (toliau – bendrija), Žemynos g. 31-4,  Vilnius, tel. 8 52 47047, el. paštas 489bendrija@gmail.com, http://www.489bendrija.lt
Balsavimui teikiamiems klausimams pritarė bendrijos valdyba 2024 m. gegužės 16 d. nutarimu.

2. Svarstomi klausimai:
• Bendrijos veiklos 2023 metų ataskaitos tvirtinimas
• Dalies mokesčių už paslaugas tarifų dydžių keitimas

3. Balsavimo pradžios ir pabaigos data, numatant 2 savaičių terminą;
• Balsavimo pradžia 2024 m. birželio 14 d., 8-a val.
• Balsavimo pabaiga 2024 m. birželio 27 d., 24-a val.

4. Balsadėžės vieta užpildytam biuleteniui grąžinti, elektroninio pašto adresas išsiųsti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą arba nuskenuotą ar nufotografuotą įprastu būdu pasirašytą biuletenį, adresas, kuriuo galima išsiųsti užpildytą biuletenį paštu;
4.1. balsadėžės vieta: laiptinėse;
4.2. adresas išsiųsti paštu: Žemynos g. 31-4,  Vilnius;
4.3. e. paštas išsiųsti nuskenuotą/nufotografuotą biuletenį: 489bendrija@gmail.com;

5. Balsų skaičiavimo data ir vieta; 2024 m. liepos 4 d. 12-ą val. bendrijos buveinėje adresu Žemynos g. 31-4,  Vilnius.

6. Informacija, kada buvo sudaryta Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisija (toliau – komisija): 2024 m. gegužės 24 d.

7. Bendrijos narį, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu, kviečiame dalyvauti komisijoje ir prašome apie dalyvavimą raštu informuoti organizatorių el. paštu 489bendrija@gmail.com per 1 savaitę nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

8. Informacija, kaip bus įteikti balsavimo biuleteniai ir kur galima susipažinti su medžiaga balsavimui teikiamais klausimais.
• Balsavimo biuletenius rasite savo pašto dėžutėse iki balsavimo pradžios.
• Bendrijos veiklos ataskaita bei informacija apie laiptinės kaupiamąsias lėšas bus įdėti į Jūsų pašto dėžutes kartu su balsavimo biuleteniu iki balsavimo pradžios. Su bendrijos veiklos ataskaita galite susipažinti ir bendrijos internetinėje svetainėje adresu: http://www.489bendrija.lt.

Bendrijos valdyba


SKUBUS PRANEŠIMAS

 

BUTŲ SAVININKAMS - BENDRIJOS NARIAMS!

 

 


Pažymime, kad š. m. birželio 27-28 dienomis į Jūsų pašto dėžutes buvo įmesti vokai su balsavimo biuleteniais. Vokai yra atžymėti bendrijos štampu. Butų savininkų adresai ant vokų neužrašyti, kadangi visi balsavimo biuleteniai yra vienodi.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šie vokai su balsavimo biuleteniais yra skirti butų savininkams, todėl prašome juos atplėšti, išsiimti balsavimo biuletenį, jį užpildyti ir užpildytą biuletenį įmesti į laiptinėje esančią balsadėžę arba grąžinti bendrijai kitu biuletenyje nurodytu būdu.

Prašome neišmesti ir negrąžinti bendrijai neatplėštų vokų. Tie, kas neatplėštą voką išmetė arba grąžino bendrijai, prašome kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki balsavimui numatyto laiko pabaigos, t.y., iki  š. m. liepos 12 d., kreiptis į bendriją dėl naujo balsavimo biuletenio išdavimo.

Dėkojame už supratimą.
Pagarbiai
Balsavimo organizatoriai

 


Pranešimas apie rengiamą bendrijos narių 

pakartotinį balsavimą raštu


1. Balsavimo organizatorius, adresas korespondencijai siųsti, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas: 489-oji DNSB, Žemynos g. 31-4,  Vilnius, tel. 8 52 47047, el. paštas 489bendrija@gmail.com, http://www.489bendrija.lt

2. Svarstomi klausimai:
Bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas;
Bendrijos valdymo organų rinkimai;

3. Balsavimo pradžios ir pabaigos data, numatant 2 savaičių terminą;
Balsavimo pradžia: 2023 m. birželio 29 d., 8-a val.
Balsavimo pabaiga: 2023 m. liepos 12 d. 24-a val.

4. Balsadėžės vieta užpildytam biuleteniui grąžinti, elektroninio pašto adresas išsiųsti nuskenuotą ar nufotografuotą įprastu būdu pasirašytą biuletenį, adresas, kuriuo galima išsiųsti užpildytą biuletenį paštu:
4.1. balsadėžės vieta: laiptinėse;
4.2. adresas išsiųsti paštu: Žemynos g. 31-4,  Vilnius;
4.3. e. paštas išsiųsti nuskenuotą/nufotografuotą biuletenį: 489bendrija@gmail.com;

5. Balsų skaičiavimo data ir vieta: 2023 m. liepos 19 d. 11-a val. bendrijos buveinėje adresu Žemynos g. 31-4,  Vilnius.

6. Informacija, kada buvo sudaryta Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisija (toliau – komisija): 2023 m. balandžio 18 d.

7. Bendrijos narį, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu, kviečiame dalyvauti komisijoje ir prašome apie dalyvavimą raštu informuoti organizatorių el. paštu 489bendrija@gmail.com per 1 savaitę nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Prašome gerbiamus bendrijos narius aktyviai dalyvauti balsavime, pildant balsavimo biuletenį, nepamiršti įrašyti savo vardą, pavardę, adresą ir pasirašyti.


Pranešimas, reg. Nr. 62

 

apie rengiamą bendrijos narių balsavimą raštu


1. Balsavimo organizatorius, adresas korespondencijai siųsti, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas: 489-oji DNSB, Žemynos g. 31-4,  Vilnius, tel. 8 52 47047, el. paštas 489bendrija@gmail.com, http://www.489bendrija.lt

2. Svarstomi klausimai:
Bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas
Bendrijos valdymo organų rinkimai

3. Balsavimo pradžios ir pabaigos data, numatant 2 savaičių terminą;
Balsavimo pradžia 2023 m. gegužės 7 d., 8-ą val.
Balsavimo pabaiga 2023 m. gegužės 21 d. 24-ą val.

4. Balsadėžės vieta užpildytam biuleteniui grąžinti, elektroninio pašto adresas išsiųsti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą arba nuskenuotą ar nufotografuotą įprastu būdu pasirašytą biuletenį, adresas, kuriuo galima išsiųsti užpildytą biuletenį paštu;
4.1. balsadėžės vieta: laiptinėse;
4.2. adresas išsiųsti paštu: Žemynos g. 31-4,  Vilnius;
4.3. e. paštas išsiųsti nuskenuotą/nufotografuotą biuletenį: 489bendrija@gmail.com;

5. Balsų skaičiavimo data ir vieta; 2023 m. gegužės 26 d. 11-ą val. bendrijos buveinėje adresu Žemynos g. 31-4,  Vilnius.

6. Informacija, kada buvo sudaryta Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisija (toliau – komisija); 2023 m. balandžio 18 d.

7. Bendrijos narį, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu, kviečiame dalyvauti komisijoje ir prašome apie dalyvavimą raštu informuoti organizatorių el. paštu 489bendrija@gmail.com per 1 savaitę nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.