489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

BENDRIJOS SKELBIMAI


Pranešimas, reg. Nr. 62

apie rengiamą bendrijos narių balsavimą raštu


1. Balsavimo organizatorius, adresas korespondencijai siųsti, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas: 489-oji DNSB, Žemynos g. 31-4,  Vilnius, tel. 8 52 47047, el. paštas 489bendrija@gmail.com, http://www.489bendrija.lt

2. Svarstomi klausimai:
Bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas
Bendrijos valdymo organų rinkimai

3. Balsavimo pradžios ir pabaigos data, numatant 2 savaičių terminą;
Balsavimo pradžia 2023 m. gegužės 7 d., 8-ą val.
Balsavimo pabaiga 2023 m. gegužės 21 d. 24-ą val.

4. Balsadėžės vieta užpildytam biuleteniui grąžinti, elektroninio pašto adresas išsiųsti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą arba nuskenuotą ar nufotografuotą įprastu būdu pasirašytą biuletenį, adresas, kuriuo galima išsiųsti užpildytą biuletenį paštu;
4.1. balsadėžės vieta: laiptinėse;
4.2. adresas išsiųsti paštu: Žemynos g. 31-4,  Vilnius;
4.3. e. paštas išsiųsti nuskenuotą/nufotografuotą biuletenį: 489bendrija@gmail.com;

5. Balsų skaičiavimo data ir vieta; 2023 m. gegužės 26 d. 11-ą val. bendrijos buveinėje adresu Žemynos g. 31-4,  Vilnius.

6. Informacija, kada buvo sudaryta Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisija (toliau – komisija); 2023 m. balandžio 18 d.

7. Bendrijos narį, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu, kviečiame dalyvauti komisijoje ir prašome apie dalyvavimą raštu informuoti organizatorių el. paštu 489bendrija@gmail.com per 1 savaitę nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.