489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

BENDRIJOS SKELBIMAI

 

Dėl visuotinio susirinkimo

2019 m. gegužės 2 d. 19 valandą Žemynos progimnazijos aktų salėje adresu Žemynos g. 14, Vilnius, šaukiamas pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas, kuriame galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

1.    Bendrijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas; 

2.    Bendrijos veiklos metinės ataskaitos pristatymas;  

3.    Bendrijos revizijos ataskaitos pristatymas; 

4.    Bendrijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos tvirtinimas;

Su sprendimų projektais galima susipažinti bendrijos buveinėje adresu: Žemynos g. 31-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos.