489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

ADMINISTRACIJA IR SPECIALISTAI


Administracija

Bendrijos pirmininkas - Ričardas Kairiūkštis

Asmuo, atsakingas už elektros ūkį ir darbų saugą - pirmininko pavaduotojas Antanas Maračinskas


Buhalterija

Vyr. buhalterė Rita Grigeliūnienė

Buhalterė Angelė Gelažauskienė

Apskaitininkė Snieguolė Šmigelskienė


Specialistai

Statinių priežiūros inžinierė - Loreta Čerbienė

Vadybininkas - Valentas Bajarūnas

Juristas - Gintautas Paltanavičius

Kanceliarijos tvarkytoja, dispečerė ir valytojų padalinio vadovė - Nijolė Stasiūnaitė

Programuotoja Eglė Krasuckienė


Kiti darbuotojai

Stalius - stogdengys, 2 elektrikai, 3 santechnikai, 9 valytojos ir valytojai