489 - oji daugiabučių namų savininkų bendrija

Mūsų namus tvarkykime kartu !

PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA

1. Pažyma dėl įsiskolinimų bendrijai išduodama per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

2. Pažyma išduodama buto savininkui arba asmeniui, turinčiam nustatyta tvarka išduotą buto
savininko įgaliojimą.